Het spookt al een paar maanden door onze hoofden, we moeten het de volgende beleidsperiode met minder doen. We moeten de riem flink aanhalen. Wat betekent dat we òf stevig moeten snoeien in het aantal beoogde artistieke collectieven, òf ons plan meteen maar fundamenteel moeten hertekenen. Binnen een dikke maand moet er van overheidswege een geactualiseerd beleidsplan klaarliggen voor het volgende lustrum.

Het wordt wederom een intensieve denkdag waarin het scherpzetten van de toekomstige ‘Sottobosco’ expeditie met al haar facetten centraal staat. Daarnaast verliezen we evenmin de lopende expeditie ‘De Windstoot’ uit het oog. En tussen de gedachtengangen in glippen er ook andere, dringende werkpunten binnen. Een flinke, meerlagige boterham dus waar we de volgende dagen door moeten.

De fundamentele discussie gaat over de positionering van Wit.h, de relatie tot de potentiële partners en co-producenten, en hoe die zich – in welke structuur of configuratie – tot elkaar zullen verhouden. De inhoud, de vorm en het volume van de volgende expeditie komen onder een financiële druk te staan. Het vergt dus veel vindingrijkheid om een alsnog haalbaar en invloedrijk parcours uit te zetten.

De idee van een gezamenlijk platform – of beter nog een draaischijf, waarin o.a. kennisdeling en verdeling van de (financiële) lasten troeven zijn – waar Wit.h naast de andere partners deel van uitmaakt, wint intern meer en meer terrein.
Ondertussen, tussen de vele koffies door, moeten we ons ook buigen over het Crip Manifest, zowel op de werkvloer als op de website. Ook de lijst van kunstenaars voor Sottobosco dient aangepast i.f.v de actualisering van het beleidsplan…

En vergeten we De Windstoot niet. We moeten hoogdringend een bezoek aan de ruimte in Museum Guislain plannen. Verdere agendapunten zijn: atelierbezoeken, oplijsten van de werken en noden van de betrokken kunstenaars, een overleg met het team van Museum dr. Guislain omtrent publiekswerking. En … niet in het minst, de uitwerking van De Windstoot finale! Een hele resem.

financiële druk

Deze website maakt gebruik van cookies. Door op ‘accepteren’ te klikken, ga je akkoord met ons privacybeleid.