De voorbije week legden we de laatste hand aan ons grote verhaal voor de toekomst. Er staan ons bijzonder artistieke uitdagingen te wachten. Zo kan ik nu al de werktitel verklappen van de Art Expeditie die zal volgen op de Windstoot.

Of kan ik het beter nog even geheim houden? Ja laten we eerst de Windstoot in schoonheid en ondanks Corona afwerken.

Uiteraard moeten we voor de overheid niet alleen een verhaal maar ook cijfers, punten en komma’s voorleggen. Tabellen met activiteiten, werknemers, verloning, begroting, … moeten perfect ingevuld worden en matchen met het inhoudelijk verhaal. Dit vraagt een ander soort concentratie dan de ontwikkeling van een visie en een inhoudelijk plan maar is niettemin een leerrijke oefening.

Wit.h is zich bewust van zijn beperkte economische positie en probeert dit ruimschoots te compenseren door doelgericht inhoudelijke kansen af te dwingen binnen de hedendaagse kunst en de samenleving. Dit is niet altijd meetbaar in cijfers, maar wel te beleven en duidelijk te beschrijven.

Daarom geef ik jullie liever onze visie mee dan de cijfers.

Missie

Wit.h focust op eigengereide kunst die zich niet de wet laat spellen door de markt of andere, externe tendensen.

Wit.h staat ethisch, esthetisch en politiek op één lijn met kunstenaars die we om activistische redenen Crip* noemen. Wit.h bevraagt en herdenkt daarom de toegankelijkheid van het kunstenveld en wil het kleurrijk bevolken.

Hiervoor organiseert Wit.h artistieke expedities waarin kunstenaars in kleine collectieven samenwerken, hun competenties en vaardigheden ontwikkelen en hun positie in de hedendaagse kunst en samenleving verhelderen.

Wit.h kiest voor samenwerking in het brede culturele veld.

Visie

Wit.h werkt aan een alternatieve toekomst, een vitale, sociale en inclusieve samenleving waarbij de verschillen een meerwaarde zijn. Wit.h is ervan overtuigd dat het herdenken van de culturele veronderstellingen over Crip en Art de samenleving ten goede zal komen.

Daarom streeft Wit.h naar een cultuur van gelijkwaardigheid en respect t.a.v. de individuele kunstenaar, de Crip en al wie zich hiermee identificeert.

Wit.h creëert ook kansen voor kunstenaars om te groeien in een zinvol artistiek leven en er op eigen wijze bij te horen.

Wit.h moedigt intensieve samenwerking onder beeldende kunstenaars aan en stimuleert het collectief inzetten van ideeën, kennis en ervaring om nieuwe, relevante artistieke oplossingen te bedenken.

Wit.h brengt kunstenaars, wetenschappers, curatoren, artistiek leiders en begeleiders in dialoog met het leven en werk van kunstenaars in een Crip positie of identiteit.

Hierbij aansluitend probeert Wit.h presentatie plekken bij te staan om deze kunstenaars participatief op te nemen in hun programmatie.

*Crip is de trotse geuzennaam voor al wie afwijkt van ‘het normale’, ‘het gepaste’, ‘het herkenbare’. Crip ben je bijvoorbeeld vanwege een handicap, een psychische kwetsbaarheid of om nog een heel andere reden.

de standaard

Deze website maakt gebruik van cookies. Door op ‘accepteren’ te klikken, ga je akkoord met ons privacybeleid.