Tijdens de eerste lockdown in 2020 bedenkt kunstenaar Michiel De Jaeger, samen met Irène Gerard, een artistiek spel. Als ‘animateur’ vergezelt Michiel kunstenares Irène in La S Grand Atelier in Vielsalm.

Om, in weerwil van de dreigende isolatie, een productieve uitwisseling in stand te houden, passen ze een aparte artistieke methode toe. Daarbij wordt het ‘cadavre exquis’ als voorbeeld gebruikt. Het is een speelse manier van werken, ontleend aan de surrealisten, die bewust de controle over de creatie van hun werken wilden opgeven.

In oorsprong is het een spel met gevouwen papier waarbij verschillende personen een zin of een tekening samenstellen zonder dat een van hen rekening kan houden met de vorige actie.

Het ‘cadavre exquis’ vormt het zaadje van hun gezamenlijk werk en traject onder de noemer ‘les gueules cassées’. Tijdens dit proces borrelen als vanzelf allerlei ideeën op.

Zo grepen ze op hun pad het thema van ‘Les gueules cassées’ aan. ‘De kapotte smoelen’ verwijst naar een term die in Frankrijk in de Eerste Wereldoorlog ontstond en werd gebruikt voor soldaten die ernstig verminkt waren geraakt aan het gelaat. Ze werden niet als oorlogsinvaliden erkend en kregen in eerste instantie geen steun van de overheden. Ware exclusie dus.

De werken van Irène doen denken aan deze verminkte personen. Haar figuren houden ergens het midden tussen gedeconstrueerde composities en verwrongen, ontmenselijkte figuren. Ondanks de wrange vergelijking met de ‘gueules cassés’ loopt Irène blijmoedig haar weg en verheft bezield haar stem.

Na een residentie in Atelier Goldstein in Frankfurt in september laatstleden zette het duo dit spel van tekeningen doorgeven (dit spel van deconstrueren) voort. Hun werkwijze en samenwerking belichaamt de idee van het openbreken van de opgelegde, perfecte vorm om die dan op een nieuwe, andere manier samen te stellen. Zo willen ze elkaar verder uitdagen. En momenteel doen ze dat via collage op middelgroot formaat. Daarin onderzoeken ze hoe ze zich tot elkander verhouden, hoe identiteiten kunnen verzoenen.

Tijdens dit proces borrelen als vanzelf allerlei ideeën op.
10.12.21 in Goldstein

Maar ondertussen zetten zij de regels toch maar spelenderwijs naar hun hand. Net dat bepaalt de invloedssfeer van hun werk. Een invloedssfeer die de verschillen onverbloemd laat zien én ze gelijkwaardig aan elkaar haakt.

Deze website maakt gebruik van cookies. Door op ‘accepteren’ te klikken, ga je akkoord met ons privacybeleid.