Erwin Verhofstadt en Bart Vandevijvere vormen voor De Windstoot een kunstenaarstandem. Erwin werkt in het Projectatelier van Emiliani in Lokeren. Bart werkt als artistiek medewerker bij Wit.h en is daarnaast ook kunstenaar. De ene maakt tekeningen en maquettes, de andere schildert. Beiden werden geboren in 1961. Beiden dragen wel vaker een pet.

Het oeuvre van Erwin Verhofstadt omspant ontelbare tekeningen en maquettes. Tekeningen van steden, huizen, stadsperspectieven en interieurs; maquettes van betoverende villa’s en bungalows. Het zijn stuk voor stuk intrigerende werken waarin een verstilling en raadselachtigheid schuilt. Het vertolkt wie de maker is: de solitair die dagelijks onophoudelijk verder bouwt aan zijn wereld.

Bart Vandevijvere is schilder. Zijn abstracte beeldtaal slingert zich tussen opbouwen en ontmantelen. Architecturaal geometrische patronen lossen erin op, compositiemodellen lijken zich open en dicht te vouwen. Hij begeeft zich in een dynamisch spanningsveld waarin hij door trial en error greep krijgt op enkele processen, die evenwel vol mysterie blijven.

Door zijn zachte, stamelende stem, zijn schichtige tred en argwaan jegens grote groepen mensen komt Erwin in een fragiele positie terecht. Echter, zijn verrassende oeuvre haalt hem uit die anonimiteit en geeft hem een stem. De breekbare ontpopt zich als een kunstenaar van betekenis en boezemt ontzag in.

Erwin is de ideale ontwerper. Bart vervoegt hem als partner, zoals het een architectenbureau anno 2020 betaamt: verschillende profielen en krachten worden gebundeld tot Office Sixty One. Binnen een constellatie van gelijkwaardigheid is Erwin de tekenaar en de observator die een omgeving minutieus opslaat en in kaart brengt. Bart is zijn toetssteen, die reflecteert, beschrijft en meedenkt aan het globale plaatje.

Op vrijdagen komen ze samen in hun kantoor. Ze wisselen van gedachten en tekenen. Tussendoor brengen ze bezoeken aan de haven, als inspiratiebron en ter hertaling.

In elkaars nabijheid en als één team ontwerpen ze een haven(stad). Ze sleutelen aan een plek waar de Windstoot expeditie met open armen ontvangen wordt. Een aanlegplaats voor alle narrenschepen. Een kade als opstap naar de echte inclusieve wereld.

De breekbare ontpopt zich als een kunstenaar
maquette_036HR

Deze website maakt gebruik van cookies. Door op ‘accepteren’ te klikken, ga je akkoord met ons privacybeleid.