Met De Windstoot vaart Wit.h opnieuw uit voor een nieuwe Art Expedition.

De titel werd ontleend aan het gelijknamige werk van de Oostendse schilder Léon Spilliaert (1881 – 1946). Als meester in het oproepen van stemmingen vormt hij met dit schilderij het uitgangspunt van onze collectieve artistieke zoektocht.

Deze expeditie spreidt zich over diverse samenwerkingen tussen (internationale) kunstenaars met een verstandelijke beperking en kunstenaars uit het professionele circuit, die als collectieven een samenwerking aangaan. In de loop van het proces zullen die inhaken op elkaar.

Wit.h grijpt dit beeld aan omwille van de betekenislagen die erin verscholen liggen.

Via dit bijzondere kunstwerk wordt een artistiek proces op gang gezet. Daarbinnen vormt het streven naar een cultuur van gelijkwaardigheid en ‘een stem geven aan personen met een beperking’ een onderliggende boodschap.

Het werk ‘De Windstoot’ beeldt een meisje af aan de rand van de zee. Ze klampt zich vast aan de reling op de kade en staart naar de einder. Ze staat op de barricade; misschien schreeuwt ze de longen uit haar lijf. Het waait hard en toch is het oorverdovend stil.

Andersom willen we met de Art Expedition het fenomeen windstoot ook benutten om een urgente boodschap ‘met volle kracht’ de wereld in te sturen.

Macht en Onmacht

 De verhouding ‘macht versus onmacht’ ligt aan de basis ligt van deze Art Expedition.

Deze delicate relatie is van alle tijden en van overal. Ze manifesteert zich in velerlei situaties: op wereldschaal, waar de relatie sterk assymetrisch kan zijn, maar evengoed op kleine schaal, tot in de intiemste kring. En soms sluimert er een macht die niet altijd zichtbaar is maar toch veel impact heeft op het welbevinden van een mens.

Mensen in een fragiele positie ondergaan doorgaans constant macht. En dat baart ons zorgen.

Hier wordt de vraag gesteld hoe we omgaan met elkaar en in het bijzonder met personen met een verstandelijke beperking.

De uitgenodigde kunstenaars houden die complexe verhouding tegen het licht. Vanuit een kritisch en empatisch oogpunt bevragen ze de posities en schakeringen daarbinnen. Dat voltrekt zich in een proces waarbinnen heel diverse media ingezet worden – van schilderkunst, tekenkunst, tot sculptuur en (klank)performance – dat in het najaar van 2022 zijn orgelpunt moet kennen in een originele Walking Expo in Museum dr. Guislain in Gent.

Gelijkwaardigheid

Volgens filosoof Michel Foucault bestaan er drie vormen van macht: opsluiting, onderdrukking en uitsluiting. Ondanks de grote belofte van inclusie zijn er op vandaag nog steeds veel stemmen die niet gehoord worden. Inclusie ligt intussen goed in de mond maar helaas gaapt er nog een hele kloof tussen woord en daad binnen de samenleving.

En dat brengt ons bij de allegorie van het Narrenschip: het schip met de onaangepasten en gekken dat de wijde zee ingestuurd werd naar een onbewoond eiland. Volgens diezelfde Foucault symboliseert het Narrenschip de manier waarop mensen die afwijken of anders zijn, worden buitengesloten.

Mensen met een beperking maken thans deel uit van onze leefwereld, al worden ze niet altijd au serieux genomen. Metaforisch gesteld is het schip terug maar het blijft dobberen voor de kust. De hamvraag stelt zich hoe we dan wél omgaan met beperking en afwijking?

De kunstenaarscollectieven nemen alvast het voortouw en leggen de steigers aan voor ware inclusie en gelijkwaardigheid. Met een aanstekelijk engagement zetten ze hiervoor hun competenties en creativiteit in. ‘De Windstoot’ verheft zijn stem. Het is meer dan ooit alle hens aan dek voor een inclusieve samenleving!

Wees dan ook welkom op onze rijkgevulde website en voel nu al de polsslag van de expeditie. Het magazine, de tweemaandelijkse kleine tentoonstellingen en de Live Beeldradio in Vandaleplein 3 te Kortrijk: ze nemen je mee in het proces, op weg naar de finale in de lente van 2023 in Gent.

Mensen in een fragiele positie ondergaan doorgaans constant macht.

Deze website maakt gebruik van cookies. Door op ‘accepteren’ te klikken, ga je akkoord met ons privacybeleid.