Het bezoek aan de Antwerpse haven ligt al een dikke maand achter ons. Ik ben benieuwd naar het effect ervan op Erwin Verhofstadt. Foto’s als geheugensteun werden opgestuurd. Die gebruikt Erwin vaak als aanzet voor het maken van zijn tekeningen die dan uiteindelijk hun eigen koppige leven gaan leiden. Maar het idee van de (haven)stad bleef wel hangen in zijn hoofd. De vraag stelt zich ook of die plaatjes enige invloed kunnen uitoefenen op zijn maquettes? Daar werkt hij dagelijks aan, maar dan op zijn kamer in de zogenaamde privésfeer. Net daar overbrugt hij die opsplitsing en bevestigt hij dat zijn creatie uitgaat van een grote noodzaak. Of is het een obsessie?

Soms geeft Erwin aan dat hij geen zin heeft om rond een aangebrachte thematiek te werken; hij valt dan terug op zijn systematiek, op het vaste ritueel, op zijn idee-fixe. Vaak is het dan invalshoeken zoeken om de aandacht op subtiele wijze op dat andere te richten en daar zijn aparte kijk, zijn talent en kunde op in te zetten. Als dat lukt komt er inzicht in die stappen en zijn welbevinden vaart er wel bij. Maar even vaak verrast hij en slaat hij toch zelf die andere weg in.

Na drie koppen oploskoffie werkt Erwin in stilte verder aan een reeds aangezet stadsbeeld. Het is een havenstad die luistert naar de naam ‘Rosarex’. ‘Die naam heb ikzelf gefantaseerd’, zegt hij. Het is, zoals we van hem gewoon zijn, een stadzicht gezien vanuit een vogelperspectief. Als een vliegende vogel kijkt Erwin op zijn eigen onderwerp en ontwerp neer. Hij bouwt zijn tekening op vanuit een overzicht over de elementen. De stad omsluit een havengedeelte met uiteraard de onvermijdelijke stroom, geflankeerd door havenkranen die lijken te verwijzen naar die enkele exemplaren die we toen in Antwerpen vastlegden. Verder somt hij op en wijst hij aan: de kerk, de watertoren, het station, parken, tot zelfs een behoorlijk grote, rurale wijk met ‘boerderijtjes’! Het lijkt alsof hij als een geëngageerd stedebouwkundige de ecologische gedachte een warm hart toe draagt. Dat kan tellen.

een vast ritueel

Deze website maakt gebruik van cookies. Door op ‘accepteren’ te klikken, ga je akkoord met ons privacybeleid.